Costruzione di edifici industriali per l’industria pesante e manifatturiera.